Nyheter

2022-01-20 Uppdatering av webbsida

Torsdagen 27/1 kommer webbsidan att vara nedstängd pga uppdateringar. Under tiden 13:00 - 17:00 kommer det därför inte vara möjligt att logga in i systemet.

2021-02-17 Uppdaterad mediastatistik för år 2020

2020-11-27 Ny faktureringsadress till Regionfastigheter

2019-09-23 Ny BIM manual för konsulter

Här samlas och länkas vi relevant information till våra avtalade konsulter.....

2019-09-23 Regionbildning och ny portal

Landstinget Dalarna blir Region Dalarna

2018-09-03 Byggherrens ansvar för personalliggare

Lagen gäller för all byggverksamhet där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten förväntas överskrida fyra prisbasbelopp. Med bygg-verksamhet menas om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Till byggverksamhet räknas även stödfunktioner såsom städning och bevakningstjänster.