Nyheter

2023-01-31 Driftstopp L.E.B & SBA på regionfastigheterdalarna.se

Under perioden 2/2 - 3/2 kommer byte av databas för tjänst L.E.B ske. Detta kommer även påverka tjänsten för SBA på regionfastigheterdalarna.se. Under denna tid kommer tjänsterna helt eller delvis ligga nere och skall inte användas.

2022-03-09 Uppdaterad mediastatistik för år 2021

2020-11-27 Ny faktureringsadress till Regionfastigheter

2019-09-23 Ny BIM manual för konsulter

Här samlas och länkas vi relevant information till våra avtalade konsulter.....

2019-09-23 Regionbildning och ny portal

Landstinget Dalarna blir Region Dalarna

2018-09-03 Byggherrens ansvar för personalliggare

Lagen gäller för all byggverksamhet där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten förväntas överskrida fyra prisbasbelopp. Med bygg-verksamhet menas om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Till byggverksamhet räknas även stödfunktioner såsom städning och bevakningstjänster.