Nyheter

2021-10-06 Vi söker nya medarbetare..

2021-02-17 Uppdaterad mediastatistik för år 2020

2020-11-27 Ny faktureringsadress till Regionfastigheter

2020-03-18 Skärpta förhållningsregler pga virussmittorisk

Pga den rådande smittorisken har vi infört skärpta förhållningsregler i möten och besök för våra konsulter och entreprenörer.

2019-09-23 Ny BIM manual för konsulter

Här samlas och länkas vi relevant information till våra avtalade konsulter.....

2019-09-23 Regionbildning och ny portal

Landstinget Dalarna blir Region Dalarna

2018-09-03 Byggherrens ansvar för personalliggare

Lagen gäller för all byggverksamhet där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten förväntas överskrida fyra prisbasbelopp. Med bygg-verksamhet menas om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Till byggverksamhet räknas även stödfunktioner såsom städning och bevakningstjänster.