Driftstopp L.E.B & SBA på regionfastigheterdalarna.se

Under perioden 2/2 - 3/2 kommer byte av databas för tjänst L.E.B ske. Detta kommer även påverka tjänsten för SBA på regionfastigheterdalarna.se. Under denna tid kommer tjänsterna helt eller delvis ligga nere och skall inte användas.