Lokalinhyrning

Som specialist på lokalfrågor och hyresförhandlingar för bland annat vårdlokaler har Regionfastigheter i uppdrag att svara för inhyrning av lokaler som ägs av andra fastighetsägare än Region Dalarna.

Förutom själva inhyrningen och anpassningen av lokalerna tar Regionfastigheter Dalarna hand om efterföljande kontraktsförvaltning. Tjänsten innebär till exempel förhandlingar med hyresvärden, ekonomiska bedömningar, förändring av lokalerna och avveckling. Även uppsägningar, kontakter med hyresnämnden, myndighetsfrågor med mera ingår i Regionfastigheter Dalarnas åtaganden.

För mer information, kontakta någon av våra kundansvariga förvaltare.