Hyresgästinformation

Via denna webbplats kan du som hyresgäst få information om ditt hyresavtal och dess lokaler men också information kring mediaförbrukningar och annan info kopplade till just dina lokaler.

Det finns även möjlighet att lägga fastighetsrelaterade felanmälningar och att hantera brandskyddsronderingar (SBA) inne i webbsidan. För närvarande kan vi endast förmedla felanmälningar och SBA-checklistor för hyresgäster inom Region Dalarnas fastighetsbestånd.

För att komma åt just Dina sidor/lokaler/avtal krävs ett loginförfarande på startsidan. Ditt login är det samma som ert kundnummer. Skulle du ha glömt det finns hjälp direkt under inloggningsrutan.

Här nedan några praktiska råd/blanketter vid start eller avslut av ett hyresavtal.

Hjälpreda vid flytt

Blankett uppsägning hyresavtal

 

Logga in

Logga in som:

Användarnamn:

Lösenord


Glömt användarnamn? Klicka här!