Energihushållning

Minskat beroende av fossila bränslen

Arbetet med att minska oljeberoendet för uppvärmning har pågått sedan 1979. I diagrammet framgår utfasningen av fossilt bränsle. Till en början blev ersättningen elvärme för att mer och mer övergå till fjärrvärmeproducerad värme.

Klicka på bilden till höger för en stor bild

Långsiktiga mål

Region Dalarnas har i energiplan 2018-30 fastställt ett kort och ett långt mål för energianvändningen. Diagrammet visar regionens specifika el och värmeförbrukning från år 1982 till 2021 samt Regionfastigheter Dalarnas mål.

Klicka på bilden till höger för en stor bild

 

 

Planen har även ett mål på klimatneutralitet till 2050 vilket redovisas i diagrammet egen elproduktion med solceller

Klicka på bilden till höger för en stor bild

 

 

Verktyg för uppföljning och styrning

Olika typer av jämförelser är viktigt, inte bara inom vårt egna fastighetsbestånd utan även mot vår omvärld. Diagrammen visar några sådana jämförelser.

Klicka på bilderna här under för större bilder

Mer information kan lämnas av Jesper Mårtensson, energicontroler på Regionfastigheter Dalarna.

Jesper nås på telefon: 023-49 05 58.

Här kan komplett mediastatistik per fastighet hämtas Mediastatistik 2021

Här kan Region Dalarnas Energiplan 2018-2030 hämtas