Vår kompetens

Regionfastigheter är bemannad utifrån uppdraget att långsiktigt och strategiskt agera som fastighetsägare, byggherre och hyresvärd. Våra kompetensområden kan delas in i följande grupper.

Lokalförsörjning via:
 • befintliga ägda lokaler
 • nyproduktion, ombyggnad, rivning (byggherrerollen)
 • inhyrning (externt hyrda lokaler och bostäder)
 • fastighetsförvärv/försäljning
Servicetjänster i form av:
 • fastighetsanknuten service samt
 • verksamhetsanknuten service när hyresgästerna så önskar
Ekonomisk- och teknisk förvaltning:
 • företräda Region Dalarna i dess roll som fastighetsägare genom långsiktig och strategisk planering av fastighetsinnehav
 • uthyrning av lokaler och bostäder, inklusive upprättande och bevakning av hyresavtal
 • underhåll, drift- och skötselåtgärder på byggnader och deras tekniska system i syfte att erbjuda funktionella lokaler med god inre och yttre miljö
 • ansvar för förbrukningsmedia (värme, kyla, el och vatten) och energi-hushållning
 • risk-/försäkringsadministration fysiska anläggningar