Hållbarhetspolicy

Viljeinriktning

Regionfastigheter ska för verksamheter inom regionens kärnområden erbjuda funktionella lokaler och service baserad på en hållbar utveckling. Vi ska sträva efter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten till gagn för vårdgivares och patienters behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med kunder och leverantörer.

Regionfastigheters hållbarhetspolicy är underordnad regionens hållbarhetspolicy, anpassad till vår verksamhet och skall bidra till en sammanhållen styrning för regionen.

Hållbarhet