Vi erbjuder lokaler och service

Regionfastigheter Dalarna

Regionfastigheter Dalarna svarar för Regionens samlade lokalhållning. Vårt uppdrag är att till Region Dalarna erbjuda lokaler och service baserad på en hållbar samhällsutveckling.

Vårat uppdrag

Vi förvaltar ca 400 000 kvm lokaler samt hyr in externt 140 000 kvm. Omsättningen inom fastighetsförvaltningen uppgår till ca 540 mnkr och balansomslutningen till ca 2 100 mnkr.

De största objekten är länets sjukhus, men vi förvaltar även skolor och vårdcentraler i länet.

Investeringstakten de närmaste åren är ca 300 mnkr årligen.

För mer information kontakta några av våra fastighetsförvaltare för respektive område

Personallista