Byggprocessen

Byggprocessen

En strukturerad metod för att anskaffa lokaler med rätt funktion och kvalitet till rätt pris. Från behovsanalys via program/förslag till produktion och slutligen förvaltning. Här finns möjlighet till fördjupning inom ämnet via nedanstående länk till Byggprocessen.
 
Till Byggprocessen