Källsortering

Avfall - Hanteringsguider

I våra lokaler gäller Regionens regler för avfallshantering.

Hanteringsguiderna ger viktig information för dig som hanterar avfall.

För medarbetare i Region Dalarna, klicka på nedanstående länkar för mer information.

Avfallsrutiner

Specialavfallsrutiner

Soptunnor