Ny faktureringsadress till Regionfastigheter

Regionfastigheter Dalarna byter fakturaadress från 2020-12-01

 

Nya adress:
Region Dalarna/Regionfastigheter
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta
Vid e-Faktura gäller:
PEPPOL-id: 0007:2321000180
 
Referenskod på fakturan: Alfanumeriskt alt. numeriskt fem tecken. Referensen tillhandahålls i samband med beställning