Regionfastigheters miljöarbete

Regionfastigheter ska för verksamheter inom regionens kärnområden erbjuda funktionella lokaler och service baserad på en hållbar utveckling.

Så inleder vi vår nya Hållbarhetspolicy. Mer information kring vårt arbete med miljö och hållbarhetsfrågor kan du läsa under rubriken Om oss/Hållbarhet eller vi länken nedan.