Riktlinjer och verktyg för byggprojekt

Välkommen till Regionfastigheter Dalarnas samlade ingång kring riktlinjer och verktyg för byggprojekt.

Nedan har vi samlat ingångar till de projektrelaterade plattformar vi fastställt för byggprojekt inom Region Dalarna. Vissa plattformar är öppna och vissa kräver inloggning med namn och lösen. För åtkomst eller registrering av nya användare hänvisas till respektive plattform/webbtjänst. 


Portalen innehåller krav och riktlinjer (BIM Manual) för digital informationshantering med hjälp av objektorienterade informationsmängder och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt inom Region Dalarnas byggprojekt.


 

Standard och riktlinjer för utrymmen gällande storlek och rumsegenskaper.


Alla projekts aktuella fakta samlade i en digital projektpärm.


Som arkitekt, konsult eller entreprenör har du en viktig roll i beställarens arbete med medvetna materialval. Genom att du har ett verktyg för att söka efter produkter som inte innehåller farliga ämnen och kan dokumentera dina produktval i SundaHus Miljödata bidrar du till en trygg och hållbar framtid för dina kunder.


Digitalt ritningsarkiv FMA

För tillgång till ritningsarkivet krävs inloggningsuppgifter

Kontakta ritningsansvarig