Falu lasarett, brandlarm block C

Projektets mål är att framtidssäkra Brandlarmssystemet, med ett nytt Block, nya Brandlarmscentralen, ny larmsändare, nytt stamkablage samt byte av Autronikadetektorer till nya.

Höjning av nivån på Brandskyddet sker. Det nya Brandlarmet skal utföras enligt SB110:7, alla avsteg skall godkännas av RFD.

Brandlarmssystemet ska följa RFD, Riktlinje Byggnadstekniskt Brandskydd. Samt Riktlinje Tekniska anvisningar Brandlarmsystem.

Projektfakta


Hyresgäst
 • Falu lasarett
Projektkalkyl
 • 8 mnkr
Tidplan
 • Planering:
 • Våren 2017
 • Projektering:
 • September 2020
 • Utskick förfrågan:
 • Juni 2019
 • Byggstart:
 • Januari 2021
 • Färdigställande:
 • December 2022
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna