Sälen, ambulans

Säsongsvariationen ställer krav på ett behov av utökad ambulansberedskap under delar av året. Lokalerna är inte anpassade utifrån detta behov. En del funktioner saknas helt och/eller fungerar inte.

Insatser måste göras för att möta verksamhetens behov av funktionella lokaler beträffande bl a hygienaspekter och läkemedelshantering. 

Projektfakta


Hyresgäst
 • Ambulansen
Storlek/yta
 • Ca 700 m2 invändigt
 •  
Projektkalkyl
 • 15 Mkr
Tidplan
 • Utskick förfrågan
 • December 2016
 •  
 • Färdigställande
 • Oklart
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • Mats Johansson Tel: 023-49 00 11
 • David Karlsson
 • Tel: 023- 49 00 36