Sälen, Ny ambulansstation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säsongsvariationen ställer krav på ett behov av utökad ambulansberedskap under delar av året. 

Nu är den nya ambulansstationen klar.

Insatser måste göras för att möta verksamhetens behov av funktionella lokaler beträffande bl a hygienaspekter och läkemedelshantering. 

Projektfakta


Hyresgäst
 • Ambulansen
Storlek/yta
 • Ca 700 m2 invändigt
 •  
Projektkalkyl
 • 15 Mkr
Tidplan
 • Utskick förfrågan
 • December 2016
 • Färdigställande
 • 2023
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • Mats Johansson Tel: 023-49 00 11
 • David Karlsson
 • Tel: 023- 49 00 36