Skärpta förhållningsregler pga virussmittorisk

 
Information till våra konsulter med anledning av det nu pågående Coronautbrottet

För att följa de rekommendationer som Region Dalarna gett ut med anledning av att minska smittspridningen av Coronaviruset gäller följande i våra projekt:

Förhållningsregler från en vårdverksamhet, gäller överordnat det som nämns nedan.

 • Personal från Regionfastigheter kommer endast delta i möten via Skype alternativt telefon.
 • Personal som har sin anställning utanför Region Dalarna får ej delta i några fysiska möten med personal från Region Dalarna.
 • Besök till Region Dalarnas fastigheter ska i möjligaste mån undvikas, om besök bedöms som viktiga att göra trots denna uppmaning, skall dessa aviseras och stämmas av med respektive projektledare i god tid innan planerat besök.
 • Personal med feber och/eller luftvägssymtom, såsom halsont och/eller hosta, ska inte besöka Region Dalarnas fastigheter.

Vi ber att ni sprider detta inom era respektive organisationer.

Ovanstående gäller tillsvidare.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare i respektive projekt.

 

Information till våra bygg- och installationsentreprenörer med anledning av det nu pågående Coronautbrottet

För att följa de rekommendationer som Region Dalarna gett ut med anledning av att minska smittspridningen av Coronaviruset gäller följande i våra projekt:

Förhållningsregler från en vårdverksamhet, gäller överordnat det som nämns nedan.

 • Möjlighet till att sprita händerna anordnas i respektive projekt, GE ansvarar och hanterar detta i samråd med respektive projektledare.
 • Möten ska ej hållas inne hos vårdverksamheter, dvs ej i ett mötesrum inne på en mottagning/vårdavdelning.
 • Tydliga avgränsade arbetsområden anordnas i respektive projekt, GE ansvarar och hanterar detta i samråd med respektive projektledare. Inom det avgränsade arbetsområdet är det tillåtet att bedriva byggnation, dock skall försiktighet gälla beträffande fysiska kontakter mellan projektdeltagare och vårdverksamhet.
 • Besök till vårdlokaler utanför det avgränsade arbetsområdet ska undvikas.
 • Entreprenader som bedrivs inne på en vårdverksamhet och ej är möjlig att avgränsa, får endast bemannas med personal som enbart arbetar i entreprenader åt Region Dalarna.
 • Personal som delvis utför arbete i entreprenader utanför Region Dalarnas fastigheter, får endast delta i entreprenader med tydligt avgränsade arbetsområden i Regionens fastigheter.
 • Personal med feber och/eller luftvägssymtom, såsom halsont och/eller hosta, ska inte vara på arbetsplatsen.

Spridningen av denna information ansvarar respektive generalentreprenör för.

Ovanstående gäller tillsvidare.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare i respektive projekt.