Mora lasarett, Anpassning Mottagningsenheten, hus 04

 

 

Förbättra och utöka befintliga lokaler för mottagningsenheten.

Med hjälp av uttökad yta i form av ögons gamla lokaler tillskapas nya undersökningsrum, gipsrum, ortosrum och expeditioner som möjliggör för verksamheten att bedriva den vård uppdraget kräver.

Projektfakta


Hyresgäst
 • Hälso- och sjukvården. Mottagningsenheten.
 •  
Projektkalkyl
 • 10 mnkr
Tidplan
 • Projektering
 • April 2020
 • Utskick förfrågan
 • Juni 2020
 • Byggstart
 • Februari 2021
 • Färdigställande
 • Oktober 2021
 •  
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • Lars NygårdsTel: 023-49 01 80