Falu lasarett, ombyggnad ortopedkliniken

Modernisering av sluten- och öppenvårdslokaler för ortopedkliniken.

Ortopedavdelning 17 och 18 samt ortopedkliniken har ett stort behov av  en modernisering av sina lokaler. Flerbäddssalar med upp till 6 patienter ska ersättas med i huvudsak enkelrum, samt tvåbäddsalar. De tekniska systemen  är också uttjänta.

Projektfakta


Hyresgäst
 • Ortopedkliniken
Storlek/yta
 • 3 500 m2 invändigt
 •  
Projektkalkyl
 • 112 mnkr
Tidplan
 • Projektering
 • Våren 2020
 • Byggstart
 • 2020-09-01
 • Färdigställande
 • 2022-05-31
 • Inflyttning
 • Sommaren 2022
 •  
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • Martin Ullgren Tel: 023-49 00 34