Avesta lasarett, byte UPS

 

Säkerställa avbrottsfri el för Avesta lasarett, nuvarande UPS maskiner inklusive batterier har passerat sin bedömda tekniska livslängd.

 

Projektfakta


Hyresgäst
 • Avesta lasarett
Storlek/yta
 • 120 m2 invändigt
 •  
Projektkalkyl
 • 7 mnkr
Tidplan
 • Planering
 • 2019
 • Projektering
 • 2019
 • Utskick förfrågan
 • Oktober 2020
 • Byggstart
 • Juni 2021
 • Färdigställande
 • December 2021
 • Idrifttagande
 • December 2021
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • David Karlsson 
 • Tel: 023- 49 00 36