Mora lasarett, elkraft försörjning

 

Ny Mottagningsstation vid Mora lasarett för att förbättra redundant elkraftförsörjning

Nybyggnation av  mottagningsstation placerad norr om befintlig akutmottagning och som även kommer att innehålla en ny reservkraftsanläggning. Samt planerat för framtida utbyggnad för ytterligare 2 reservkraftsaggregat. Även nytt ställverksrum T6 i anslutning till hus 04 ingår i projektet.

Projektfakta


Hyresgäst
  • Mora lasarett, Hälso- och sjukvården
Projektkalkyl
  • 120 mnkr
Tidplan
  • Projektering
  • April 2020
  • Byggstart
  • Oktober 2020
  • Färdigställande
  • November 2023
  •  
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
  • Lars NygårdsTel: 023-49 01 80