Mora lasarett, Ombyggnad ventilation och el-matning hus 01

 

 

Befintligt gemensamt ventilationsaggregat som är mer än 30 år ska byta och ersättas av nya separata aggregat för respektive våningsplan.

Befintlig elmatning via vertikala kanalisskenor ska ersättas med nya samt kompletteras med ytterligare kanalisskenor för redundant matning i hus 01.

Projektfakta


Hyresgäst
  • Hälso- och sjukvården
Projektkalkyl
  • 14 mnkr
Tidplan
  • Byggstart
  • Februari 2020
  • Färdigställande
  • April 2021
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
  • Lars NygårdsTel: 023-49 01 80