Avesta lasarett, hus 02, förstudie Ny vårdbyggnad

Förstudie för nybyggnation av hus 2.

Projektfakta


Hyresgäst
  • Medicinkliniken, akut, ortopedavd
Storlek/yta
  • 5 960 m2 invändigt
  • 1870 m2 utvändigt
Projektkalkyl
  • 330 Mkr
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
  • Fredrik Andersson Tel: 023-49 00 09