Mora lasarett, anpassning endoskopienheten, hus 01

 

 

Förbättra befinliga lokaler för endoskopienheten.

Ombyggnad och förbättring av befintliga endoskopirum samt tillskapande av ytterligare ett endoskopirum, samtliga med nya takhängda pendlar. Nytt desinfektionsrum tillskapas med en ren och en oren del. Förbättrad ventilation och ny el på stora delar av avdelningen.

Projektfakta


Hyresgäst
 • Endoskopienheten, Mora.
Projektkalkyl
 • 6 mnkr
Tidplan
 • Projektering
 • April 2020
 • Utskick förfrågan
 • Juni 2020
 • Byggstart
 • Februari 2021
 • Färdigställande
 • Oktober 2021
 •  
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • Lars Nygårds Tel: 023-49 01 80