Avesta lasarett, hissombyggnader

Byte av hiss 4 och 5 hus 1.

Enligt plan för hissbyten. Säkerställer funktionen i hissrobusthet.

Projektfakta


Hyresgäst
 • Avesta lasarett
Projektkalkyl
 • 6 mnkr
Tidplan
 • Planering
 • 2019
 • Projektering
 • 2019
 • Utskick förfrågan
 • 2019
 • Byggstart
 • September 2020
 • Färdigställande
 • Juni 2021
 • Idrifttagande
 • Våren 2021
  Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
Tel: David Karlsson 
023-49 00 36