Mora - Nybyggnad av vårdcentral och habilitering

 

Ny vårdcentral, habilitering samt ny huvudentré vid Mora lasarett.

Nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och Habiliteringen där det även skall inrymmas ny huvudentré för Mora lasarett samt en sjukhusgemensam konferensanläggning inklusive tekniska utrymmen för de nya byggnaderna samt för sjukhuset som helhet.

Klicka på bilden för aktuell webbild från byggarbetsplatsen

 

Projektfakta


Hyresgäst
 • Hälso- och sjukvården, Mora lasarett. Vårdcentral, habilitering samt sjukhusgemensamt
Storlek/yta
 • 11 000 m2 invändigt
 •  
Projektkalkyl
 • 450 mnkr
Tidplan
 • Projektering
 • April 2020
 • Byggstart
 • Oktober 2020
 • Färdigställande
 • November 2023
 • Inflyttning
 • Januari 2024
Kontaktpersoner
Regionfastigheter Region Dalarna
 • Lars Nygårds Tel: 023-49 01 80